What do you feel like wearing?מה בא לך ללבוש

Meditation on TrueT Graphics

מחשבות על TrueT Graphics

790-Adult-Black-Tee-White.jpg

SIZE:

XXXL

logo2.gif
logo2.gif
RastaWMBW2.jpg
sweater-basic.png
sweater-basic.png
sweater-basic.png
sweater-basic.png
Lime
Energy
Being On Red
Soda can
Stay Calm
Cherries
Being On Green
Seaside
The Truth is in there
Dragon Mosaic
Surfing
Moon
Samurai
Being
Yin&Yang
Sunset
No Racism
Inner Peace
Being On Yellow
Happiness
Sunflower Seeds
Rasta
The right for Peace & Love
Be Humble
TrueT Graphics

Price:

88 ש"ח

תיאור

מחשבות על TrueT Graphics

תמיד אהבתי לחשוב. יותר לחשוב מלעשות זה בטוח. הייתי חושב על דברים כל כך הרבה שכבר לא היה טעם לעשות אותם, מיציתי.
הרבה דברים קרו אצלי בראש. הייתי ממציא, הייתי מורה, הייתי גיבור על או סתם גיבור, ניצחתי ויכוחים, כבשתי נשים וסחפתי אחרי את האנושות.
לאן? אז זהו שאף פעם לא הייתי ממש בטוח.
אז עכשיו אני בטוח. עכשיו אני בטוח שזה בדיוק הזמן שאני אנסה רגע להיות אני.
לא מי שחשבתי שאתם חושבים שאני.
לא מי שחשבתי שאני חושב שאני.
סתם להיות אני.
ותוך כדי שאני אני, אני חייב לנסות גם לא להיות עני :).
אז החלטתי לצייר, לרשום ולהדפיס את המחשבות שלי על טי-שירטים.
אז זה אני, חושב כל מיני דברים על כל מיני דברים ומדפיס את זה על טישירטים (ועל עוד כל מיני דברים)….